Wszystkie firmy zaczynają od pojawienia się tej myśli „Czyż nie byłby to dobry pomysł aby...” i Identity Bank nie jest tu wyjątkiem. Pracując nad projektem zgodności z RODO nasz założyciel i prezes miał właśnie taką myśl „Czyż nie byłby to dobry pomysł aby .... stworzyć gotowe rozwiązanie, które pomoże firmom przestrzegać przepisów RODO”.

Po długim namyśle i wielu dyskusjach, pomysł ten został dopracowany i w efekcie stworzono solidne rozwiązanie. Okazało się, że ten dobry pomysł zamienił się w świetny.

Świetny pomysł, aby świadczyć unikalne usługi pozwalające uniknąć problemów i zamieszania wokół tego, co trzeba zrobić, aby dostosować się do przepisów RODO.

Inwestorzy i partnerzy

W ramach planów ekspansji Identity Bank poszukujemy partnerów i inwestorów, którzy doceni? t? wyj?tkow? okazj? i do??cz? do nas, a tym samym stan? si? wa?nym elementem od samego pocz?tku firmy i przyczyni? si? sukcesu Identity Bank.

Czas, by zainwestowa? w rozwi?zania RODO nadszed? w?a?nie teraz. Nawet ju? wczoraj. Posiadamy unikaln? us?ug?. Znamy nasz rynek. Mamy jasno okre?lone cele jak i wizj? oraz wiedz? niezb?dn? do ich osi?gni?cia.

Identity Bank z zadowoleniem wita potencjalnych partnerów oraz inwestorów, którym podoba si? to co robimy jak i chcieliby sta? si? cz??ci? tego co tworzymy.

Je?li jeste? zainteresowany? Przejd? do naszej strony kontaktowej.